Adwokat Krzysztof Świeczkowski, ostrołęcki prawnik, świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej przez niego praktyki prawniczej udzielane są porady prawne w dziedzinie prawa cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, karnego oraz karnego-skarbowego. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również reprezentowanie stron przed sądami i innymi organami. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą prawnik oferuje możliwość korzystania ze stałej obsługi prawnej na dogodnych warunkach. Wszystkim swoim klientom Kancelaria oferuje usługi z zakresu dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przed tzw. e-sądem.

Forma świadczonych usług

Kancelaria adwokata Krzysztofa Świeczkowskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich Klientów. Dlatego też forma świadczonych usług dostosowana jest do ich indywidualnych wymagań tak, by każda osoba potrzebująca znalazła pomoc w odpowiedniej formie.

Porady i konsultacje

Udzielanie ustnych porad prawnych to jedna z podstawowych, a jednocześnie najpowszechniejszych, łatwo dostępnych i wbrew obiegowej opinii tanich, usług świadczonych przez adwokata Krzysztofa Świeczkowskiego.

Prowadzenie spraw

Kancelaria kompleksowo prowadzi sprawy swoich klientów: od etapu przedsądowego, poprzez wszczęcie postępowania sądowego (pozew lub wniosek), reprezentację w sądzie, na egzekucji orzeczenia kończąc.

Kasacje

W ramach prowadzonej praktyki adwokat Krzysztof Świeczkowski sporządza kasacje w postępowaniu karnym, skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym oraz reprezentuje interesy swoich klientów przed Sądem Najwyższym.

Pisma procesowe

Osobom, które zdecydowały się na samodzielnie prowadzenie swoich spraw adwokat Krzysztof Świeczkowski sporządza pisma procesowe: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi, itp.

Projekty umów

Właściwie sporządzona umowa zabezpiecza interesy stron, zmniejsza ryzyko konfliktu oraz ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń. Kancelaria sporządza projekty umów dla swoich klientów oraz opiniuje umowy przedstawione przez klientów.

Sporządzanie opinii

Kancelaria przygotowuje dla swoich Klientów opinie prawne, analizuje stan prawny związany w zakreślonej przez Klienta dziedzinie, itp.

Negocjacje

Podjęta w odpowiednim momencie próba ugodowego zakończenia sporu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze naszych Klientów. Adwokat Krzysztof Świeczkowski inicjuje oraz prowadzi w imieniu swoich klientów niezbędne negocjacje ugodowe.