Stwierdzenie nabycia spadku – do czego jest mi potrzebne? [część I]

Każdego z nas prędzej czy później dotyka śmierć osoby bliskiej. Niewątpliwie wiąże się ona z cierpieniem i szeregiem przeżyć o charakterze ściśle osobistym. Poza tymi wszystkimi oczywistymi konsekwencjami śmierć bliskich ma również doniosłe znaczenie dla szeregu naszych praw i obowiązków. Wiąże się z obowiązkami o charakterze administracyjnym, jak chociażby z koniecznością udania się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci i uzyskania aktu zgonu. Śmierć osoby najbliższej to również chwila, z którą spadkobiercy, z mocy prawa, nabywają spadek po zmarłym.

Kupiona praca magisterska a odpowiedzialność karna (dla laików)

Kupiona praca magisterska to w dzisiejszych czasach niestety nic niezwykłego. Przeglądając ogłoszenia w internecie czy też w lokalnej prasie, można się natknąć na wiele ofert ludzi deklarujących chęć napisania takich prac. W ostatnim numerze Tygodnika Ostrołęckiego z dnia 5 lutego 2013 roku, w tekście pt. „Każdy może być magistrem. Wystarczy zapłacić„, poruszono właśnie tą tematykę, tj. zamawiania gotowych prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich i wszelkich innych, pomniejszych.