Strona główna / Miesiąc /

Luty

Luty 2013 / 2 znalezionych wpisów

Stwierdzenie nabycia spadku, testament

Stwierdzenie nabycia spadku – do czego jest mi potrzebne? [część I]

Każdego z nas prędzej czy później dotyka śmierć osoby bliskiej. Niewątpliwie wiąże się ona z cierpieniem i szeregiem przeżyć o charakterze ściśle osobistym. Poza tymi wszystkimi oczywistymi konsekwencjami śmierć bliskich ma również doniosłe znaczenie dla szeregu naszych praw i obowiązków. Wiąże się z obowiązkami o charakterze administracyjnym, jak chociażby z koniecznością udania się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci i uzyskania…
fdgdf

Kupiona praca magisterska a odpowiedzialność karna (dla laików)

Kupiona praca magisterska to w dzisiejszych czasach niestety nic niezwykłego. Pomimo szerokiej dostępności usług pisania prac na zamówienie oraz praktyki kupowania gotowych prac licencjackich i magisterskich zachowanie takie nie pozostaje obojętne z punktu widzenia prawa karnego. Konsekwencje takiego zakupu mogą być zaskakująco poważne, w szczególności dla osób, w których pracy liczy się niekaralność lub nieskazitelność charakteru. Skazanie za kupienie pracy może na długie uniemożliwić…