Bezpłatne porady prawne w ramach Dnia Bezpłatnych Porad Prawnych

W sobotę, 7 września 2013 roku, po raz kolejny odbędzie się, organizowany przez Adwokaturę, Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych. Inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach.
W tym roku w akcję włączyło się ponad 900 adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie całego kraju. W trakcie dyżurów pełnionych w kancelariach w godzinach 9:00-15:00 będą oni udzielać bezpłatnych porad adwokackich na terenie całego kraju.

W akcję po raz kolejny zaangażował się również adwokat Krzysztof Świeczkowski. Wszystkie osoby, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie są w stanie zasięgnąć niezbędnej pomocy prawnej na warunkach rynkowych, zapraszam już jutro, w godzinach 9:00-15:00, do siedziby Kancelarii, mieszczącej się w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 23.

Dodaj komentarz