Jak zachować termin kiedy sąd ma wolne?

Zdarzają się takie dni w roku kiedy instytucja publiczna, jaką niewątpliwie jest sąd, ma dzień wolny od pracy i nie jest to sobota ani niedziela. W Ostrołęce (a pewnie i w niektórych innych miastach w Polsce) takim dniem jest piątek, 14 sierpnia 2015 roku. W tym dniu zarówno Sąd Okręgowy w Ostrołęce jak również Sąd Rejonowy w Ostrołęce będą nieczynne.

Wynika to z tego, że święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w tym roku w sobotę a zatem pracownikom przysługuje prawo do „odebrania” dnia wolnego w innym terminie. W niektórych instytucjach państwowych termin ten narzucono, wyznaczając odgórnie wszystkim pracownikom dodatkowy dzień wolny, a jednocześnie dzień, w którym taka instytucja będzie nieczynna.

W przypadku obu ostrołęckich sądów w tym dniu, co dość oczywiste, nie ma możliwości uzyskania jakichkolwiek informacji na temat toczących się tam spraw, ale również nie można złożyć jakiegokolwiek pisma. Jak zatem zachować termin do złożenia pisma procesowego (apelacji, zażalenia czy też jakiegokolwiek innego terminowego pisma), który upływa 14 sierpnia 2015 roku, a więc w dniu kiedy sąd ma wolne?

Kiedy upływa termin do złożenia pisma jeśli sąd nie pracuje?

Zarówno przepisy Kodeksu cywilnego (art. 115 kc), jak również Kodeksu postępowania karnego (art. 123 § 3 kpk) przewidują, że jeśli koniec terminu przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy to czynności można dokonać w dniu następnym (złożyć pismo w dniu następnym).

Niestety dodatkowy dzień wolny, w którym sąd nie pracuje, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Termin do złożenia pisma nie ulega jakiemukolwiek przesunięciu i nawet jeśli sąd jest nieczynny, to czynności należy dokonać najpóźniej w tym dniu.

Na marginesie – sobota również nie jest dniem wolnym od pracy i terminy kończące się w sobotę również nie ulegają jakiemukolwiek przesunięciu.

Jak złożyć pismo aby zachować termin do jego wniesienia?

Nieczynny sąd to brak możliwości osobistego złożenia pisma w biurze podawczym. Aby zachować termin do złożenia pisma, który upływa w dniu roboczym, w którym sąd jednak nie pracuje, należy ponieść dodatkowe wydatki i wysłać pismo:
– w przypadku postępowania cywilnego – za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej),
– w przypadku postępowania karnego – za pośrednictwem podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej; teoretycznie może to być każdy podmiot działający na podstawie ustawy Prawo pocztowe, jednakże również w tym przypadku najbezpieczniej będzie skorzystać z usług Poczty Polskiej (art. 124 kpk).

Czy można wysłać pismo za pośrednictwem inPost’u?

Od jakiegoś czasu sądy wysyłają korespondencję za pośrednictwem Polskiej Grupy Pocztowej (inPostu). Czy można zachować termin wysyłając pismo za pośrednictwem tego samego operatora? Wydawałoby się, że oczywiście tak, że skoro sąd korzysta z jego usług, to i każdy może zrobić tak samo. Jest to logiczne, jednakże przepisy nie zawsze pozostają w zgodzie z logiką.

O ile w przypadku postępowania karnego skorzystanie z usług innego operatora niż Poczta Polska powinno być skuteczne, to jednakże w postępowaniu cywilnym wymagane jest skorzystanie z usług operatora wyznaczonego, którym do 1 stycznia 2016 roku jest Poczta Polska S.A.

Jako adwokat, reprezentując klienta, nie podjąłbym ryzyka skorzystania z usług innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, bez względu na to czy będzie to Poczta Polska czy też jakikolwiek inny podmiot.

Dodaj komentarz