Odszkodowania

Adwokat Krzysztof Świeczkowski oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi prawne w zakresie ubiegania się o odszkodowania za szkody majątkowe, jak również za szkody na osobie. Kancelaria w imieniu swoich Klientów zgłasza szkody ubezpieczycielom, uczestniczy w procesie likwidacji szkody oraz reprezentuje interesy Klientów na etapie przedsądowym.

W przypadku niesatysfakcjonujących wyników procesu likwidacji szkody (np. odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę nieposiadającą ubezpieczenia lub wypłaty zaniżonego świadczenia) adwokat Krzysztof Świeczkowski reprezentuje poszkodowanych na wszystkich etapach postępowania sądowego, tj. od zainicjowania postępowania sądowego (sporządzenie pozwu), poprzez reprezentację w całym procesie, na egzekucji zasądzonych kwot kończąc.

Za co można uzyskać odszkodowanie?

  • Wypadek komunikacyjny
  • Wypadek przy pracy
  • Wypadek w rolnictwie
  • Zniszczone mienie
  • Uraz na chodniku
  • Błąd medyczny
  • Śmierć osoby najbliższej
  • a także w innych przypadkach