Strona główna /

Oferta dla firm

Oferta dla firm (przedsiębiorców, osób prawnych i innych podmiotów).

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną, świadcząc usługi z zakresu:

– bieżącej obsługi prawnej, zarówno w ramach stałej współpracy, jak również w formie doraźnych konsultacji,
– dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym,
– dochodzenia roszczeń przeciwko pracownikom oraz reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami,
– reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniu administracyjnym przed wszystkimi organami,
– reprezentowania oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym oraz dochodzenia roszczeń cywilnych od sprawców przestępstw,
– reprezentowania wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym,
– sporządzania wezwań do zapłaty, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (w tym również skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego),
– sporządzania i opiniowania umów oraz innych dokumentów,

Szczególnie tym podmiotom Kancelaria poleca swoje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przed tzw. e-sądem.

Kancelaria swoim Klientom oferuje dogodne formy współpracy w postaci:
– stałego zlecenia, za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym,
– prowadzenia poszczególnych spraw,
– form mieszanych, uzależnionych od indywidualnych potrzeb klienta.