Oferta dla firm (przedsiębiorców, osób prawnych i innych podmiotów)

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną, świadcząc usługi z zakresu:

 • bieżącej obsługi prawnej, zarówno w ramach stałej współpracy, jak również w formie doraźnych konsultacji,
 • dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym,
 • dochodzenia roszczeń przeciwko pracownikom oraz reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami,
 • reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniu administracyjnym przed wszystkimi organami,
 • reprezentowania oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym oraz dochodzenia roszczeń cywilnych od sprawców przestępstw,
 • reprezentowania wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzania wezwań do zapłaty, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (w tym również skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego),
 • sporządzania i opiniowania umów oraz innych dokumentów,

Szczególnie tym podmiotom Kancelaria poleca swoje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przed tzw. e-sądem.

Kancelaria swoim Klientom oferuje dogodne formy współpracy w postaci:

 • stałego zlecenia, za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym,
 • prowadzenia poszczególnych spraw,
 • form mieszanych, uzależnionych od indywidualnych potrzeb klienta.